Datum veljavnosti:
 
dan, mesec, leto

Številka Naslov dokumenta Velja od Velikost Vrsta
  TPD KT Ljubljana 12.12.21 1282 KB PDF
975 Organ. predpis o obvl. merilne, kontrol. in preizk. opreme 20.10.20 6756 KB PDF
0800.01 Splošni pogoji poslovanja (SPPO) 01.12.21 2474 KB PDF
0800.02 Računanje prevozne cene in cenik železniških (RAP) 01.09.22 643 KB PDF
0800.03 Imenik službenih mest SŽ-TP daljinar in kažipot (IDK) 01.10.22 2248 KB PDF
0800.04 Tarifa za prevoz blaga po progah slovenskih železnic-NHM 01.05.22 997 KB PDF
0803.00 cenik storitev kontejnerskih terminalov 01.03.21 861 KB PDF
0803.00 Price list container terminal 01.03.21 599 KB PDF
0883.00 CIM - Dodatek B h Konvenciji COTIF 01.07.06 276 KB PDF
0883.01 Splošni seznam mejnih prehodov 01.08.20 1020 KB PDF
0883.02 Splošni prevozni pogoji za mednarodni žel.tov.prom.(ABB-CIM) 01.01.19 202 KB PDF
0883.05 Priročnik za uporabo tovornega lista CIM (GLV-CIM) 01.01.21 4647 KB PDF
0883.07 Kontrolni seznam plomb 01.05.15 3302 KB PDF
0883.09 Priročnik za tovorni list CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) 02.06.22 2125 KB PDF
0883.10 Splošni prevozni pogoji EURASIA (ABB EurAsia) 01.07.19 144 KB PDF
0885.00 CUV - Priloga D h Konvenciji COTIF 01.07.06 170 KB PDF
0885.01 AVV- Splošna pogodba za uporabo tovornih vagonov 01.01.22 15998 KB PDF
0885.02 Priročnik za uporabo vagonskega lista CUV (GLW-CUV) 01.04.17 5259 KB PDF

  PDF...Acrobat reader
  DOC...Microsoft Word
  APP...Aplikacija