Datum veljavnosti:
 
dan, mesec, leto

Številka Naslov dokumenta Velja od Velikost Vrsta
0800.01 Splošni pogoji poslovanja (SPPO) 01.01.19 3275 KB PDF
0800.02 Računanje prevozne cene in cenik železniških storitev (RAP) 01.01.19 1383 KB PDF
0800.03 Imenik službenih mest SŽ-TP daljinar in kažipot (IDK) 01.10.19 2256 KB PDF
0800.04 Klasifikacija blaga (NHM) 01.05.19 1104 KB PDF
0800.05 Centralni obračun in fakturiranje prevoznih stroškov 20.07.06 862 KB PDF
0802.00 Tarifa za prevoz blaga s cestn. vozili in uporabo mehaniz. 01.01.13 614 KB PDF
0803.00 0803.00 - CENIK STROITEV KONTEJNERSKIH TERMINALOV 01.06.13 359 KB PDF
0804.00 Tarifa skladiščnih storitev in carinske dejavnosti 01.01.16 668 KB PDF
0805.00 Tarifa za prevoz kosovnih pošiljk SŽ-Express 01.10.18 1050 KB PDF
0883.00 CIM - Dodatek B h Konvenciji COTIF 01.07.06 276 KB PDF
0883.01 Splošni seznam mejnih prehodov 01.05.19 1425 KB PDF
0883.02 Splošni prevozni pogoji za mednarodni žel.tov.prom.(ABB-CIM) 01.01.19 202 KB PDF
0883.05 Priročnik za uporabo tovornega lista CIM (GLV-CIM) 01.07.19 4657 KB PDF
0883.07 Kontrolni seznam plomb 01.05.15 3302 KB PDF
0883.09 Priročnik za tovorni list CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) 01.01.19 2366 KB PDF
0883.10 Splošni prevozni pogoji EURASIA (ABB EurAsia) 01.07.19 144 KB PDF
0885.00 CUV - Priloga D h Konvenciji COTIF 01.07.06 170 KB PDF
0885.01 AVV- Splošna pogodba za uporabo tovornih vagonov 01.01.19 5562 KB PDF
0885.02 Priročnik za uporabo vagonskega lista CUV (GLW-CUV) 01.04.17 5259 KB PDF

  PDF...Acrobat reader
  DOC...Microsoft Word
  APP...Aplikacija