Datum veljavnosti:

 
dan, mesec, leto

  Postajni poslovni redi, II. del
Številka Priloge Naslov dokumenta Velja od Velikost Vrsta
20-420018   Postajni poslovni red 2. del postaje DOBOVA 2022 11.12.22 772 kb PDF
20-420026   Postajni poslovni red 2. del postaja Brežice 2022 11.12.22 719 kb PDF
20-420042   Postajni poslovni red 2. del postaja Krško 2022 11.12.22 731 kb PDF
20-420059   Postajni poslovni red 2. del postaja Brestanica 2022 11.12.22 441 kb PDF
20-420060   Postajni poslovni red 2. del postaja Blanca 2022 11.12.22 440 kb PDF
20-421008   Postajni poslovni red 2. del postaja Sevnica 2022 11.12.22 466 kb PDF
20-421016   Postajni poslovni red 2. del postaja Breg 2022 11.12.22 714 kb PDF
20-422006   Postajni poslovni red 2. del postaje Zidani Most 2022 11.12.22 806 kb PDF
20-422014   Postajni poslovni red 2. del postaja Hrastnik 2022 11.12.22 484 kb PDF
20-422030   Postajni poslovni red 2. del postaja Trbovlje 2022 11.12.22 757 kb PDF
20-422048   Postajni poslovni red 2. del postaja Zagorje 2022 11.12.22 490 kb PDF
20-422063   Postajni poslovni red 2. del postaja Sava 2022 11.12.22 491 kb PDF
20-422071   Postajni poslovni red 2. del postaja Litija 2022 11.12.22 483 kb PDF
20-422089   Postajni poslovni red 2. del postaja Kresnice 2022 11.12.22 397 kb PDF
20-422105   Postajni poslovni red 2. del postaja Laze 2022 11.12.22 395 kb PDF
20-422139   Postajni poslovni red 2. del postaja LJUBLJANA MOSTE 2022 11.12.22 310 kb PDF
20-422155   Postajni poslovni red 2. del Lok.postaja Lj.Moste 2022 11.12.22 730 kb PDF
20-422220   Postajni poslovni red 2. del postaje LJUBLJANA ZALOG 2022 11.12.22 640 kb PDF
20-423006   Postajni poslovni red 2. del postaje LJUBLJANA 2023 04.09.23 878 kb PDF
20-423012   Postajni poslovni red 2. del postaje LJUBLJANA ŠIŠKA 2022 11.12.22 838 kb PDF
20-423020   Postajni poslovni red 2. del LJUBLJANA VIŽMARJE 2022 11.12.22 251 kb PDF
20-423046   Postajni poslovni red 2. del postaje MEDVODE 2022 11.12.22 234 kb PDF
20-423061   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠKOFJA LOKA 2022 11.12.22 235 kb PDF
20-423079   Postajni poslovni red 2. del postaje KRANJ 2022 11.12.22 238 kb PDF
20-423095   Postajni poslovni red 2. del postaje PODNART 2022 11.12.22 231 kb PDF
20-423137   Postajni poslovni red 2. del postaje LESCE BLED 2022 11.12.22 233 kb PDF
20-423145   Postajni poslovni red 2. del postaje ŽIROVNICA 2022 11.12.22 231 kb PDF
20-423517   Postajni poslovni red 2. del postaja LJUBLJANA ČRNUČE 2022 16.01.23 319 kb PDF
20-423525   Postajni poslovni red 2. del postaja DOMŽALE 2022 28.03.23 1034 kb PDF
20-423533   Postajni poslovni red 2. del postaja JARŠE MENGEŠ 2022 16.01.23 330 kb PDF
20-423541   Postajni poslovni red 2. del postaja KAMNIK 2022 16.01.23 313 kb PDF
20-424002   Postajni poslovni red 2. del postaje JESENICE 2022 11.12.22 273 kb PDF
20-425025   Postajni poslovni red 2. del postaja METLIKA 2022 11.12.22 664 kb PDF
20-425058   Postajni poslovni red 2. del postaja ČRNOMELJ 2022 11.12.22 630 kb PDF
20-425090   Postajni poslovni red 2. del postaja URŠNA SELA 2022 11.12.22 623 kb PDF
20-426007   Postajni poslovni red 2. del postaja NOVO MESTO 2022 11.12.22 692 kb PDF
20-426045   Postajni poslovni red 2. del postaja MIRNA PEČ 2022 11.12.22 631 kb PDF
20-427005   Postajni poslovni red 2. del postaja TREBNJE 2022 11.12.22 684 kb PDF
20-427054   Postajni poslovni red 2. del postaja RADOHOVA VAS 2022 11.12.22 629 kb PDF
20-427079   Postajni poslovni red 2. del postaja IVANČNA GORICA 2022 11.12.22 643 kb PDF
20-427096   Postajni poslovni red 2. del postaja VIŠNJA GORA 2022 11.12.22 808 kb PDF
20-428003   Postajni poslovni red 2. del postaja GROSUPLJE 2022 11.12.22 681 kb PDF
20-428029   Postajni poslovni red 2. del postaja ŠKOFLJICA 2022 11.12.22 676 kb PDF
20-428045   Postajni poslovni red 2. del postaja LJUBLJANA RAKOVNIK 2022 11.12.22 832 kb PDF
20-428516   Postajni poslovni red 2. del postaje DOBREPOLJE 2022 11.12.22 657 kb PDF
20-428532   Postajni poslovni red 2. del postaje ORTNEK 2022 11.12.22 650 kb PDF
20-428540   Postajni poslovni red 2. del postaje RIBNICA 2022 11.12.22 650 kb PDF
20-428565   Postajni poslovni red 2. del postaje KOČEVJE 2022 11.12.22 673 kb PDF
20-429035   Postajni poslovni red 2. del postaja TRŽIŠČE 2022 11.12.22 665 kb PDF
20-430017   Postajni poslovni red 2. del postaja RIMSKE TOPLICE 2022 11.12.22 877 kb PDF
20-430025   Postajni poslovni red 2. del postaja LAŠKO 2022 11.12.22 877 kb PDF
20-431007   Postajni poslovni red 2. del postaja CELJE 2022 11.12.22 962 kb PDF
20-431023   Postajni poslovni red 2. del postaja ŠENTJUR 2022 11.12.22 877 kb PDF
20-432005   Postajni poslovni red 2. del postaja GROBELNO 2022 11.12.22 877 kb PDF
20-432013   Postajni poslovni red 2. del postaja PONIKVA 2022 11.12.22 869 kb PDF
20-432039   Postajni poslovni red 2. del postaja POLJČANE 2022 11.12.22 471 kb PDF
20-432047   Postajni poslovni red 2. del postaja SLOVENSKA BISTRICA 2022 11.12.22 452 kb PDF
20-433003   Postajni poslovni red 2. del postaja PRAGERSKO 2022 11.12.22 757 kb PDF
20-433011   Postajni poslovni red 2. del postaja RAČE 2022 11.12.22 888 kb PDF
20-433037   Postajni poslovni red 2. del postaja HOČE 2022 11.12.22 395 kb PDF
20-433045   Postajni poslovni red 2. del postaja MARIBOR TEZNO 2022 11.12.22 478 kb PDF
20-433532   Postajni poslovni red 2. del postaja KIDRIČEVO 2022 11.12.22 551 kb PDF
20-433557   Postajni poslovni red 2. del postaje PTUJ 2022 11.12.22 545 kb PDF
20-433565   Postajni poslovni red 2. del postaje MOŠKANJCI 2022 11.12.22 543 kb PDF
20-433623   Postajni poslovni red 2. del postaja CIRKOVCE POLJE 2022 11.12.22 548 kb PDF
20-433631   Postajni poslovni red 2. del postaje CVETKOVCI 2022 11.12.22 542 kb PDF
20-434001   Postajni poslovni red 2. del postaje MARIBOR 2022 11.12.22 530 kb PDF
20-434019   Postajni poslovni red 2. del postaje MARIBOR STUDENCI 2022 11.12.22 671 kb PDF
20-434043   Postajni poslovni red 2. del postaje RUŠE 2022 11.12.22 414 kb PDF
20-434068   Postajni poslovni red 2. del postaje RUTA 2022 11.12.22 675 kb PDF
20-434084   Postajni poslovni red 2. del postaje PODVELKA 2022 11.12.22 676 kb PDF
20-434100   Postajni poslovni red 2. del postaje VUHRED 2022 11.12.22 681 kb PDF
20-434118   Postajni poslovni red 2. del postaje VUZENICA 2022 11.12.22 391 kb PDF
20-434514   Postajni poslovni red 2. del postaje PESNICA 2022 11.12.22 384 kb PDF
20-434530   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠENTILJ 2022 11.12.22 670 kb PDF
20-435008   Postajni poslovni red 2. del postaje DRAVOGRAD 2022 11.12.22 395 kb PDF
20-435024   Postajni poslovni red 2. del postaje PREVALJE 2022 11.12.22 683 kb PDF
20-436006   Postajni poslovni red 2. del postaje ORMOŽ 2022 11.12.22 559 kb PDF
20-436037   Postajni poslovni red 2. del postaje IVANJKOVCI 2022 11.12.22 542 kb PDF
20-436527   Postajni poslovni red 2. del postaje SREDIŠČE 2022 11.12.22 606 kb PDF
20-436568   Postajni poslovni red 2. del postaje LENDAVA 2022 11.12.22 546 kb PDF
20-437004   Postajni poslovni red 2. del postaje LJUTOMER 2022 11.12.22 544 kb PDF
20-437035   Postajni poslovni red 2. del postaje LIPOVCI 2022 11.12.22 546 kb PDF
20-437046   Postajni poslovni red 2. del postaje MURSKA SOBOTA 2022 11.12.22 566 kb PDF
20-437737   Postajni poslovni red 2. del postaje DANKOVCI 2022 11.12.22 542 kb PDF
20-437772   Postajni poslovni red 2. del postaje HODOŠ 2022 11.12.22 572 kb PDF
20-438002   Postajni poslovni red 2. del postaje STRANJE 2022 11.12.22 901 kb PDF
20-438044   Postajni poslovni red 2. del postaje ROGATEC 2022 11.12.22 898 kb PDF
20-438549   Postajni poslovni red 2. del postaje IMENO 2022 11.12.22 863 kb PDF
20-439026   Postajni poslovni red 2. del postaje ŽALEC 2022 11.12.22 875 kb PDF
20-439042   Postajni poslovni red 2. del postaje POLZELA 2022 11.12.22 870 kb PDF
20-439059   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠMARTNO OB PAKI 2022 11.12.22 875 kb PDF
20-439072   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠOŠTANJ 2022 11.12.22 877 kb PDF
20-439091   Postajni poslovni red 2. del postaje VELENJE PESJE 2022 11.12.22 868 kb PDF
20-439109   Postajni poslovni red 2. del postaje VELENJE 2022 11.12.22 886 kb PDF
20-440016   Postajni poslovni red 2. del postaje BREZOVICA 2023 04.09.23 750 kb PDF
20-440023   Postajni poslovni red 2. del postaje PRESERJE 2023 04.09.23 736 kb PDF
20-440044   Postajni poslovni red 2. del postaje BOROVNICA 2023 04.09.23 846 kb PDF
20-440057   Postajni poslovni red 2. del postaje VERD 2022 11.12.22 481 kb PDF
20-440065   Postajni poslovni red 2. del postaje LOGATEC 2023 04.09.23 871 kb PDF
20-440081   Postajni poslovni red 2. del postaje RAKEK 2022 11.12.22 417 kb PDF
20-440099   Postajni poslovni red 2. del postaje POSTOJNA 2022 11.12.22 427 kb PDF
20-440107   Postajni poslovni red 2. del postaje PRESTRANEK 2022 11.12.22 490 kb PDF
20-441006   Postajni poslovni red 2. del postaje PIVKA 2022 11.12.22 504 kb PDF
20-441022   Postajni poslovni red 2. del postaje GORNJE LEŽEČE 2022 11.12.22 405 kb PDF
20-442002   Postajni poslovni red 2. del postaje DIVAČA 2022 11.12.22 433 kb PDF
20-442012   Postajni poslovni red 2. del postaje RODIK 2022 11.12.22 406 kb PDF
20-442020   Postajni poslovni red 2. del postaje HRPELJE KOZINA 2022 11.12.22 407 kb PDF
20-443010   Postajni poslovni red 2. del postaje POGDORJE 2022 11.12.22 407 kb PDF
20-443523   Postajni poslovni red 2. del postaje KOPER 2022 11.12.22 436 kb PDF
20-443564   Postajni poslovni red 2. del postaje ČRNOTIČE 2022 11.12.22 409 kb PDF
20-443572   Postajni poslovni red 2. del postaje HRASTOVLJE 2022 11.12.22 410 kb PDF
20-443580   Postajni poslovni red 2. del postaje RIŽANA 2022 11.12.22 407 kb PDF
20-443614   Postajni poslovni red 2. del postaje KOPER TOVORNA 2022 11.12.22 1061 kb PDF
20-445007   Postajni poslovni red 2. del postaje SEŽANA 2023 04.09.23 901 kb PDF
20-445031   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠTANJEL 2022 11.12.22 513 kb PDF
20-446005   Postajni poslovni red 2. del postaje PRVAČINA 2022 11.12.22 528 kb PDF
20-447003   Postajni poslovni red 2. del postaje NOVA GORICA 2022 11.12.22 672 kb PDF
20-447045   Postajni poslovni red 2. del postaje ANHOVO 2022 11.12.22 420 kb PDF
20-447078   Postajni poslovni red 2. del postaje MOST NA SOČI 2022 11.12.22 545 kb PDF
20-447094   Postajni poslovni red 2. del postaje GRAHOVO 2022 11.12.22 531 kb PDF
20-447110   Postajni poslovni red 2. del postaje PODBRDO 2022 11.12.22 546 kb PDF
20-447128   Postajni poslovni red 2. del postaje BLED JEZERO 2022 11.12.22 519 kb PDF
20-447128   Postajni poslovni red 2. del postaje BOHINJSKA BISTRICA 2022 11.12.22 560 kb PDF
20-447516   Postajni poslovni red 2. del postaje VRTOJBA 2022 11.12.22 506 kb PDF
20-449039   Postajni poslovni red 2. del postaje ILIRSKA BISTRICA 2022 11.12.22 428 kb PDF
  PDF...Acrobat reader
  DOC...Microsoft Word
  APP...Aplikacija

(Št.: 043214 User: WEBCOORD )