Datum veljavnosti:

 
dan, mesec, leto

  Postajni poslovni redi, II. del
Številka Priloge Naslov dokumenta Velja od Velikost Vrsta
20-420018   Postajni poslovni red 2. del postaje DOBOVA 2021 12.12.21 923 kb PDF
20-420026   Postajni poslovni red 2. del postaja BREŽICE 2021 12.12.21 834 kb PDF
20-420042   Postajni poslovni red 2. del postaja KRŠKO 2021 12.12.21 865 kb PDF
20-420059   Postajni poslovni red 2. del postaja BRESTANICA 2021 12.12.21 827 kb PDF
20-420060   Postajni poslovni red 2. del postaja BLANCA 2021 12.12.21 835 kb PDF
20-421008   Postajni poslovni red 2. del postaja SEVNICA 2021 12.12.21 468 kb PDF
20-421016   Postajni poslovni red 2. del postaja BREG 2021 12.12.21 697 kb PDF
20-422006   Postajni poslovni red 2. del postaje ZIDANI MOST 2021 12.12.21 764 kb PDF
20-422014   Postajni poslovni red 2. del postaja HRASTNIK 2021 12.12.21 469 kb PDF
20-422030   Postajni poslovni red 2. del postaja TRBOVLJE 2021 12.12.21 468 kb PDF
20-422048   Postajni poslovni red 2. del postaja ZAGORJE 2021 12.12.21 487 kb PDF
20-422063   Postajni poslovni red 2. del postaja SAVA 2021 12.12.21 765 kb PDF
20-422071   Postajni poslovni red 2. del postaja LITIJA 2021 12.12.21 481 kb PDF
20-422089   Postajni poslovni red 2. del postaja KRESNICE 2021 12.12.21 414 kb PDF
20-422105   Postajni poslovni red 2. del postaja LAZE 2021 12.12.21 403 kb PDF
20-422139   Postajni poslovni red 2. del postaja LJUBLJANA MOSTE 2021 12.12.21 326 kb PDF
20-422155   Postajni poslovni red 2. del Lok.postaja Lj.Moste 2021 12.12.21 376 kb PDF
20-422220   Postajni poslovni red 2. del postaje LJUBLJANA ZALOG 2021 12.12.21 635 kb PDF
20-423006   Postajni poslovni red 2. del postaje LJUBLJANA 2021 12.12.21 747 kb PDF
20-423012   Postajni poslovni red 2. del postaje LJUBLJANA ŠIŠKA 2021 12.12.21 711 kb PDF
20-423020   Postajni poslovni red 2. del LJUBLJANA VIŽMARJE 2021 12.12.21 407 kb PDF
20-423046   Postajni poslovni red 2. del postaje MEDVODE 2021 12.12.21 310 kb PDF
20-423061   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠKOFJA LOKA 2021 12.12.21 310 kb PDF
20-423079   Postajni poslovni red 2. del postaje KRANJ 2021 12.12.21 312 kb PDF
20-423095   Postajni poslovni red 2. del postaje PODNART 2021 12.12.21 307 kb PDF
20-423137   Postajni poslovni red 2. del postaje LESCE BLED 2021 12.12.21 306 kb PDF
20-423145   Postajni poslovni red 2. del postaje ŽIROVNICA 2021 12.12.21 305 kb PDF
20-423517   Postajni poslovni red 2. del postaja LJUBLJANA ČRNUČE 2021 12.12.21 384 kb PDF
20-423525   Postajni poslovni red 2. del postaja DOMŽALE 2021 12.12.21 662 kb PDF
20-423533   Postajni poslovni red 2. del postaja JARŠE MENGEŠ 2021 12.12.21 663 kb PDF
20-423541   Postajni poslovni red 2. del postaja KAMNIK 2021 12.12.21 385 kb PDF
20-424002   Postajni poslovni red 2. del postaje JESENICE 2021 12.12.21 381 kb PDF
20-425025   Postajni poslovni red 2. del postaja METLIKA 2021 12.12.21 663 kb PDF
20-425058   Postajni poslovni red 2. del postaja ČRNOMELJ 2021 12.12.21 629 kb PDF
20-425090   Postajni poslovni red 2. del postaja URŠNA SELA 2021 12.12.21 618 kb PDF
20-426007   Postajni poslovni red 2. del postaja NOVO MESTO 2021 12.12.21 733 kb PDF
20-426045   Postajni poslovni red 2. del postaja MIRNA PEČ 2021 12.12.21 670 kb PDF
20-427005   Postajni poslovni red 2. del postaja TREBNJE 2021 12.12.21 689 kb PDF
20-427054   Postajni poslovni red 2. del postaja RADOHOVA VAS 2021 12.12.21 646 kb PDF
20-427079   Postajni poslovni red 2. del postaja IVANČNA GORICA 2021 12.12.21 660 kb PDF
20-427096   Postajni poslovni red 2. del postaja VIŠNJA GORA 2021 12.12.21 826 kb PDF
20-428003   Postajni poslovni red 2. del postaja GROSUPLJE 2021 12.12.21 688 kb PDF
20-428029   Postajni poslovni red 2. del postaja ŠKOFLJICA 2021 12.12.21 665 kb PDF
20-428045   Postajni poslovni red 2. del postaja LJUBLJANA RAKOVNIK 2021 12.12.21 838 kb PDF
20-428516   Postajni poslovni red 2. del postaje DOBREPOLJE 2021 12.12.21 656 kb PDF
20-428532   Postajni poslovni red 2. del postaje ORTNEK 2021 12.12.21 639 kb PDF
20-428540   Postajni poslovni red 2. del postaje RIBNICA 2021 12.12.21 642 kb PDF
20-428565   Postajni poslovni red 2. del postaje KOČEVJE 2021 12.12.21 661 kb PDF
20-429035   Postajni poslovni red 2. del postaja TRŽIŠČE 2021 12.12.21 722 kb PDF
20-430017   Postajni poslovni red 2. del postaja RIMSKE TOPLICE 2021 12.12.21 321 kb PDF
20-430025   Postajni poslovni red 2. del postaja LAŠKO 2021 12.12.21 331 kb PDF
20-431007   Postajni poslovni red 2. del postaja CELJE 2021 12.12.21 410 kb PDF
20-431023   Postajni poslovni red 2. del postaja ŠENTJUR 2021 12.12.21 342 kb PDF
20-432005   Postajni poslovni red 2. del postaja GROBELNO 2021 12.12.21 331 kb PDF
20-432013   Postajni poslovni red 2. del postaja PONIKVA 2021 12.12.21 323 kb PDF
20-432039   Postajni poslovni red 2. del postaja POLJČANE 2021 12.12.21 789 kb PDF
20-432047   Postajni poslovni red 2. del postaja SLOVENSKA BISTRICA 2021 12.12.21 832 kb PDF
20-433003   Postajni poslovni red 2. del postaja PRAGERSKO 2021 12.12.21 396 kb PDF
20-433011   Postajni poslovni red 2. del postaja RAČE 2021 12.12.21 799 kb PDF
20-433037   Postajni poslovni red 2. del postaja HOČE 2021 12.12.21 941 kb PDF
20-433045   Postajni poslovni red 2. del postaja MARIBOR TEZNO 2021 12.12.21 1041 kb PDF
20-433532   Postajni poslovni red 2. del postaja KIDRIČEVO 2021 12.12.21 595 kb PDF
20-433557   Postajni poslovni red 2. del postaje PTUJ 2021 12.12.21 579 kb PDF
20-433565   Postajni poslovni red 2. del postaje MOŠKANJCI 2021 12.12.21 587 kb PDF
20-433623   Postajni poslovni red 2. del postaja CIRKOVCE POLJE 2021 12.12.21 582 kb PDF
20-433631   Postajni poslovni red 2. del postaje CVETKOVCI 2021 12.12.21 579 kb PDF
20-434001   Postajni poslovni red 2. del postaje MARIBOR 2021 12.12.21 932 kb PDF
20-434019   Postajni poslovni red 2. del postaje MARIBOR STUDENCI 2021 12.12.21 857 kb PDF
20-434043   Postajni poslovni red 2. del postaje RUŠE 2021 12.12.21 839 kb PDF
20-434068   Postajni poslovni red 2. del postaje RUTA 2021 12.12.21 830 kb PDF
20-434084   Postajni poslovni red 2. del postaje PODVELKA 2021 12.12.21 840 kb PDF
20-434100   Postajni poslovni red 2. del postaje VUHRED 2021 12.12.21 798 kb PDF
20-434118   Postajni poslovni red 2. del postaje VUZENICA 2021 12.12.21 817 kb PDF
20-434514   Postajni poslovni red 2. del postaje PESNICA 2021 12.12.21 798 kb PDF
20-434530   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠENTILJ 2021 12.12.21 839 kb PDF
20-435008   Postajni poslovni red 2. del postaje DRAVOGRAD 2021 12.12.21 808 kb PDF
20-435024   Postajni poslovni red 2. del postaje PREVALJE 2021 12.12.21 783 kb PDF
20-436006   Postajni poslovni red 2. del postaje ORMOŽ 2021 12.12.21 598 kb PDF
20-436037   Postajni poslovni red 2. del postaje IVANJKOVCI 2021 12.12.21 573 kb PDF
20-436527   Postajni poslovni red 2. del postaje SREDIŠČE 2021 12.12.21 595 kb PDF
20-436568   Postajni poslovni red 2. del postaje LENDAVA 2021 12.12.21 574 kb PDF
20-437004   Postajni poslovni red 2. del postaje LJUTOMER 2021 12.12.21 583 kb PDF
20-437035   Postajni poslovni red 2. del postaje LIPOVCI 2021 12.12.21 578 kb PDF
20-437046   Postajni poslovni red 2. del postaje MURSKA SOBOTA 2021 12.12.21 592 kb PDF
20-437737   Postajni poslovni red 2. del postaje DANKOVCI 2021 12.12.21 572 kb PDF
20-437772   Postajni poslovni red 2. del postaje HODOŠ 2021 12.12.21 610 kb PDF
20-438002   Postajni poslovni red 2. del postaje STRANJE 2021 12.12.21 350 kb PDF
20-438044   Postajni poslovni red 2. del postaje ROGATEC 2021 12.12.21 346 kb PDF
20-438549   Postajni poslovni red 2. del postaje IMENO 2021 12.12.21 319 kb PDF
20-439026   Postajni poslovni red 2. del postaje ŽALEC 2021 12.12.21 336 kb PDF
20-439042   Postajni poslovni red 2. del postaje POLZELA 2021 12.12.21 323 kb PDF
20-439059   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠMARTNO OB PAKI 2021 12.12.21 336 kb PDF
20-439072   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠOŠTANJ 2021 12.12.21 343 kb PDF
20-439091   Postajni poslovni red 2. del postaje VELENJE PESJE 2021 12.12.21 316 kb PDF
20-439109   Postajni poslovni red 2. del postaje VELENJE 2021 12.12.21 341 kb PDF
20-440016   Postajni poslovni red 2. del postaje BREZOVICA 2021 12.12.21 311 kb PDF
20-440023   Postajni poslovni red 2. del postaje PRESERJE 2021 12.12.21 281 kb PDF
20-440044   Postajni poslovni red 2. del postaje BOROVNICA 2021 12.12.21 379 kb PDF
20-440057   Postajni poslovni red 2. del postaje VERD 2021 12.12.21 377 kb PDF
20-440065   Postajni poslovni red 2. del postaje LOGATEC 2021 12.12.21 409 kb PDF
20-440081   Postajni poslovni red 2. del postaje RAKEK 2021 12.12.21 354 kb PDF
20-440099   Postajni poslovni red 2. del postaje POSTOJNA 2021 12.12.21 306 kb PDF
20-440107   Postajni poslovni red 2. del postaje PRESTRANEK 2021 12.12.21 386 kb PDF
20-441006   Postajni poslovni red 2. del postaje PIVKA 2021 12.12.21 402 kb PDF
20-441022   Postajni poslovni red 2. del postaje GORNJE LEŽEČE 2021 12.12.21 299 kb PDF
20-442002   Postajni poslovni red 2. del postaje DIVAČA 2021 12.12.21 331 kb PDF
20-442012   Postajni poslovni red 2. del postaje RODIK 2021 12.12.21 506 kb PDF
20-442020   Postajni poslovni red 2. del postaje HRPELJE KOZINA 2021 12.12.21 503 kb PDF
20-443010   Postajni poslovni red 2. del postaje POGDORJE 2021 12.12.21 505 kb PDF
20-443523   Postajni poslovni red 2. del postaje KOPER 2021 12.12.21 539 kb PDF
20-443564   Postajni poslovni red 2. del postaje ČRNOTIČE 2021 12.12.21 513 kb PDF
20-443572   Postajni poslovni red 2. del postaje HRASTOVLJE 2021 12.12.21 509 kb PDF
20-443580   Postajni poslovni red 2. del postaje RIŽANA 2021 12.12.21 512 kb PDF
20-443614   Postajni poslovni red 2. del postaje KOPER TOVORNA 2021 12.12.21 970 kb PDF
20-445007   Postajni poslovni red 2. del postaje SEŽANA 2021 12.12.21 366 kb PDF
20-445031   Postajni poslovni red 2. del postaje ŠTANJEL 2021 12.12.21 495 kb PDF
20-446005   Postajni poslovni red 2. del postaje PRVAČINA 2021 12.12.21 493 kb PDF
20-447003   Postajni poslovni red 2. del postaje NOVA GORICA 2021 12.12.21 573 kb PDF
20-447045   Postajni poslovni red 2. del postaje ANHOVO 2021 12.12.21 505 kb PDF
20-447078   Postajni poslovni red 2. del postaje MOST NA SOČI 2021 12.12.21 528 kb PDF
20-447094   Postajni poslovni red 2. del postaje GRAHOVO 2021 12.12.21 510 kb PDF
20-447110   Postajni poslovni red 2. del postaje PODBRDO 2021 12.12.21 571 kb PDF
20-447128   Postajni poslovni red 2. del postaje BLED JEZERO 2021 12.12.21 515 kb PDF
20-447128   Postajni poslovni red 2. del postaje BOHINJSKA BISTRICA 2021 12.12.21 514 kb PDF
20-447516   Postajni poslovni red 2. del postaje VRTOJBA 2021 12.12.21 500 kb PDF
20-449039   Postajni poslovni red 2. del postaje ILIRSKA BISTRICA 2021 12.12.21 322 kb PDF
  PDF...Acrobat reader
  DOC...Microsoft Word
  APP...Aplikacija

(Št.: 030644 User: WEBCOORD )